Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Chương trình Sơ Trung Đẳng

Chương trình đào tạo lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học:

 1. Phật pháp Cơ bản
 2. Tư tưởng Phật học
 3. Kinh Pháp Cú
 4. Kinh Bát Đại Nhân Giác
 5. Kinh Bách Dụ
 6. Kinh Duy Ma Cật
 7. Kinh Viên Giác
 8. Kinh Tứ Thập Nhị Chương
 9. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
 10. Kinh Tạp A Hàm
 11. Kinh Tăng Chi Bộ
 12. Kinh Trung Bộ Toát Yếu
 13. Luận đại thừa trăm pháp minh môn
 14. Duy thức tam thập tụng
 15. Lược sử Phật giáo Ấn Độ
 16. Lược sử Phật giáo Trung Quốc
 17. Phật giáo Thái Lan
 18. Tâm Kinh Bát Nhã
 19. Du già Bồ tát giới
 20. Phật giáo Nhật Bản
 21. Phật giáo Triều Tiên
 22. Phật giáo Tây Tạng
 23. Phật giáo Tích Lan
 24. Phật giáo Miến Điện
 25. Phật giáo Lào – Campuchia
 26. Phật giáo và Nữ Giới
 27. Kinh Di Giáo
 28. Kinh Kim Cang
 29. Kinh Thắng Man
 30. Kinh Phật Thuyết A Di Đà
 31. Kinh Trung A Hàm
 32. Trung Quán Luận
 33. Lược sử Phật giáo Hoa Kỳ
 34. Thanh Tịnh Đạo Luận
 35. Nhị Khóa Hiệp Giải
 36. Thực tập dã ngoại